İlköğretimden Fakülteye

İlköğretim Okulu, Öğretmen Lisesi, Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü, Eğitim Yüksek Okulu, Eğitim Fakültesi. İşte geçen 46 yıl içinde, Demirci Eğitim Fakültesinin Cumhuriyet dönemi öğretmen yetiştirme politikaları ve çabalarındaki yeri. Bir kısmı birinci sınıfta, bir kısmı da dördüncü sınıfa başlayan 248 öğrenci ve 8 Öğretim kadrosuyla, Demirci Eğitim Fakültesi, 2 Aralık 1964 tarihinde “Demirci İlköğretim Okulu” olarak eğitim ve öğretime başlar. Bozkır bir sahada, iki bina ile eğitim ve öğretime başlanılan okulun çehresi, yıllar içinde değişir; öğrencilerin yaz çalışmalarıyla da teraslanan arazi ağaçlandırılır, iki hizmet binası daha yapılır.

1974 de hizmete giren bina ile, okul, laboratuarlara, resim atölyelerine, spor ve müzik salonuna, öğrenci lokali ve yeni dersliklere kavuşur. Öğretmen yetiştirme politikaları ve çabalarının ortaya çıkardığı hızlı değişme, Demirci İlköğretim Okulunu da etkiler. 1974 de 7 yıllık Öğretmen Lisesine dönüştürülen okul, daha sonra 6 yıllık lise statüsüne tabi tutulur. Değişme, 1975 – 1976 eğitim ve öğretim yılında da devam eder. Okulun adı “Demirci Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü” olarak değişirken, bünyesinde, iki yıllık Eğitim Enstitüsü kurulmuş olur. 1976 yılından itibaren “Öğretmen Lisesi”ne artık öğrenci alınmaz.

1979 yılı yazında kapatılan Eğitim Enstitüsü, 3 Mart 1980 tarihinde, yeniden eğitim ve öğretime başlar. Kapatılan Sinop Eğitim Enstitüsü öğrencileri Demirci Eğitim Enstitüsünün ilk öğrencileri olur. Bu sırada, Demirci Eğitim Enstitüsü, eğitim ve öğretim veren 17 enstitü içinde, bu ilçede eğitim ve öğretim veren tek Enstitüsü’dür. 1981 – 1982 eğitim ve öğretim yılında, Öğretim Lisesi kapatılınca yatılı öğrenciler Balıkesir Savaştepe Öğretmen Lisesine nakledilir. Demirci Eğitim Enstitüsü, 1981 – 1982 eğitim ve öğretim yılında, “Öğretmen Yetiştirme Merkezi” adıyla 274 Sınıf Öğretmeni ağırlar; onlara eğitim hizmeti verir, bu öğretim yılında, kapatılan Muğla Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin Demirciye nakledilişleriyle, Demirci Eğitim Enstitüsü, tarihinin en kalabalık öğrenci mevcuduna ulaşır. Demirci Eğitim Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Sınıf Öğretmeni yetiştiren bir eğitim kurumu olarak faaliyetine devam ederken, 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ve bilahare 2809 sayılı kanunla Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı “Eğitim Yüksekokulu” olarak isim değiştirir.

1989 – 1990 eğitim ve öğretim yılından itibaren de öğretim süresi 4 yıla çıkarılır. Son olarak ta 1992 yılında 3837 sayılı kanun ile Fakülteye dönüştürülüp, Eğitim Fakültesi olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlanır. 1994 – 1995 eğitim ve öğretim yılından itibaren, mevcut Sınıf Öğretmenliği bölümüne ek olarak, Fen Bilimi Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim ile Sosyal Bilimler Eğitimi ile Sosyal Bilimler Eğitimi bölümleri açılarak öğrenci alınır. Ülkemizin çeşitli yörelerinden gelen öğrenciler yanında yakın çevreden gelen öğrencileri de yarınlara eğitim ordusuna hazırlayan Demirci Eğitim Fakültesi, her türlü zorluklara rağmen köklü mazisinin kazandırdığı tecrübeyle İlköğretim Bölümü içinde “Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilimler Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi” ana bilim dalları ve Türkçe Eğitim Bölümüyle eğitim ve öğretime halen devam etmektedir.