Eğitim Fakültesi

Manisa’nın Demirci ilçesinde eğitim öğretim faaliyeti gösteren köklü bir kurumdur. “Demirci İlköğretim Okulu” olarak eğitim-öğretim hayatına başlayan, 1974’te eklenen binalarla Öğretmen Lisesine dönüştürülen kurumumuz; 1980–1981 yılları arası Demirci Eğitim Ensititüsü1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’ne bağlı bir birim olarak eğitim öğretime devam etmiştir. Son olarak, Eğitim Fakültemiz, 1992 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak aralıksız bir süreçle eğitimin devam ettiği bir birim olma özelliği taşımaktadır.

İlçe merkezinde yer alan 100.000 m2 alana kurulan Demirci Eğitim Fakültesinde; İlköğretim bölümü ve bu bölüme bağlı Sınıf Öğretmenliği ABD, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD; Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi ABD, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve öğretimi ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD, Eğitim Yönetimi. Tef. Planlama ABD Bilgisayar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Matematik Eğitimi ABD Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi, Psikolojik ve Rehberlik ve Danışmanlık bölümleri yer almaktadır. 

Demirci Eğitim Fakültesinin kadrosunda 4 Profesör Dr, 3 Doçent Dr, 37  Öğretim görevlisi, 18 Araştırma Görevlisi, 2 Okutman, 30 İdari personel mevcuttur. Fakültenin faal olan bölümlerinde öğrenim gören öğrenci sayısı 2.700 civarındadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi İdari Kadrosu

  • Prof. Dr. Fatma ŞAŞMAZ ÖREN        / Eğitim Fakültesi Dekanı
  • Doç. Dr. Özlem Ateş                           / Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
  • Dr.Öğretim Üyesi Meral Gözüküçük   / Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
  • Muhammet GÜLMEZ                         / Eğitim Fakültesi Sekreteri