Faaliyetler

Yol Düzenleme Çalışmalarımız

Belediyece alt yapı hizmetlerinin tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarına başlanılmıştır. İlçe merkezinde 200 km’yi bulan yolların düzenlenmesine başlanılmıştır. Daha önceden beton kaplama, Arnavut kaldırım ve parke olan yollar standardın çok altında kalmakta idi. Gerek temizlik ve gerekse trafik akışını olumsuz etkileyen bu unsura ilçede asfalt plenti kurularak çözüm arayışına girilmiştir. Sinirli olan asfalt mevsiminde her yıl yaklaşık 100,000 m2 sıcak asfalt kaplaması yapılmaktadır. Her yıl ana arterlerde şehir içi trafik çizgi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgeler ile okul merkezlerinde yaya kaldırım çizgileri her yıl muntazam çizilmektedir.


İçme Suyu Çalışmaları

İlçemiz yeraltı su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Şehir merkezinde genelde her mahallede kaynak suları bulunmaktadır. İlçemizin topografyasının engebeli olması sebebiyle birçok sıkıntı ile karşılaşılmaktadır. İlçe merkezinin son yıllara kadar içme suyu ihtiyacı kaynak suları ile sağlanmakta idi. Fakat hızlı gelişen ve büyüyen ilçenin su ihtiyacı artmasına rağmen, kaynak sularında gözle görülen düşüşler yaşanmıştır. İller Bankasınca yenilenen içme suyu şebekesindeki kayıpların minimum düzeyde olması işletmeyi rahatlatmaktadır. Kaynak sularındaki azalma sebebiyle belediye yeni su kaynaklarını sondaj ile karşılama yoluna gitmektedir. İlk yıllarda 100 metre civarında yapılan sondajlarda 10 lt/sn debisindeki sular temin edilebilirken son yıllarda yapılan sondajlar 200 metreyi bulmaktadır. İlçe merkezinde 9 adet depo ile 22 mahalle cazibe ile beslenmektedir. 9 Katlı olan şebekenin işletilmesi topografyadaki engebeden kaynaklanmaktadır. Alınan tedbirler ile ilçe merkezine 24 saat kesintisiz su verilmektedir. 2005 yazı için rezavu olarak yeni sondajlara başlanmış çalışmalar halen devam etmektedir. 


Kaldırım Düzenleme Çalışmaları

İlçemizin ana arterlerinden başlayarak her yıl boyunca 5,000 m2 kaldırım düzenleme çalışması yapılmaktadır. Üst yapı çalışmaları başlamadan önce düzenlenen kaldırımlar ile asfalt kaplaması yapıldıktan sonra yol bir bütünlük arz etmektedir. Şehir merkezinde kaldırım çalışmalarıyla beraber aydınlatma çalışmaları da belediyemizce yürütülmektedir. Şehir içinde kaldırım düzenleme esnasında ağaçlandırma çalışmalarına da hız verilmiş şehir merkezinde zakkum, ıhlamur, malta eriği, dişbudak, akasya dikimi yapılmıştır. Ayrıca daha önceki yıllarda ilçedeki ipek böcekçiliği sebebiyle dikilen dut ağaçlarının bakımları da belediyemizce yapılmaktadır.  

Şehir girişlerinde bulunan kavşaklarda belediyemizce düzenlenmiştir. Belediyemizce hazırlanan bu projeler sinyalizasyon sistemiyle desteklenerek bir bütünlük sağlanmıştır. Bu sinyalizasyon sistemi tarafımızdan işletilmektedir.


Modern Bir Şehir Hedefimiz

Pazar yerine yeni bir çehre kazandırmak adına çalışmalarımız hızla sürüyor. İlçemin Kırüstü mevkiini imara açmak ve burada modern yapılaşmanın önderliğini yapmak adına çalışmalarımız sürmektedir. Şehrimizin yollarını hem modern, hem de asfalttan daha sağlıklı olan kilitli parke döşemekteyiz. Şehircilik anlamında ilçemizin görüntüsünün yenilenmesi adına yeşil kuşak çalışmalarında şimdiye kadar 3.500 fidan ve çeşitli çiçeklerle peyzaj düzenlemeleri yapmaya devam ediyoruz. Her anlamda ilçemizin yapılaşma adına modern, çağdaş ve yaşanabilir bir düzeye gelmesi adına hızlı bir çalışma içersindeyiz” dedi.

DEMİRCİ BELEDİYESİ HİSAR KAPLICALARI TERMAL TESİS VE APART OTELLERİ

Demirci Belediyesi Termal Tesislerinde Kısmi zamanlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanımız ve daimi sağlık personelimiz bulunmaktadır.

DETAYLI BİLGİ