Yapı Ruhsatı

YAPI (İNŞAAT) RUHSATI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

İmar Durumu Talep Dilekçesi

 • Aplikasyon Krokisi (LİHKAP Bürosundan alınacak)
 • Tapu Fotokopisi
 • Yol Kotu Tutanağı (2018 yılı tarifesi:110,00-TL)
 • İnşaat İstikamet Röleve Krokisi (2018 yılı tarifesi: 110,00-TL)
   

Yapı Ruhsatı Müracaat Dilekçesi (2 kat 200m2 için)

 • İmar Durumu (2018 yılı tarifesi: 230,00-TL)
 • Tapu Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Plan Proje ve Ekleri (TUS [Teknik Uygulama Sorumlusu] ve Proje Müellifi Taahhütleri
 • 2 kat 200 m2 den fazla yapılmayacağına dair Noterden onaylı Taahhütname


2 Kat 200 m2 ve Üzeri Yapı Ruhsatı Müracaatları Yapı Denetim Firmalarınca yapılır. YAPI RUHSATI HARÇ TABLOSU
 

HARCIN TÜRÜ

B.KODU

BİRİM FİYATI

KDV

Plan-Proje tasdik (Ticaret)   m2

16951/1

0,11  

0,00  

Plan-Proje tasdik (Konut)    m2

16951/1

0,08  

0,00  

Zemin açma Toprak harfiyatı (Ticaret) m3

16960/8

0,31  

0,00  

Zemin açma Toprak harfiyatı (Konut) m3

16960/8

0,26  

0,00  

Zemin açma Kanal harfiyatı (Ticaret)  m2

16951/2

1,15  

0,00  

Zemin açma Kanal harfiyatı (Konut)  m2

16951/2

0,95  

0,00  

Bina inşaat harcı (İşyeri)( 25 m2 ye kadar)

16951/0

2,75  

0,00  

Bina inşaat harcı (İşyeri)( 26-50 m2 ye kadar)

16951/0

4,00  

0,00  

Bina inşaat harcı (İşyeri)( 51-100 m2 ye kadar)

16951/0

5,50  

0,00  

Bina inşaat harcı (İşyeri)(100 m2 den yukarı)

16951/0

7,00  

0,00  

Bina inşaat harcı (Konut)(100 m2 ye kadar) 

16951/0

0,70  

0,00  

Bina inşaat harcı (Konut)(101-120 m2 ye kadar) 

16951/0

1,40  

0,00  

Bina inşaat harcı (Konut)(121-150m2 ye kadar) 

16952/0

2,00  

0,00  

Bina inşaat harcı (Konut)(151-200 m2 ye kadar) 

16953/0

2,75  

0,00  

Bina inşaat harcı (Konut)(200 m2 den yukarı) 

16954/0

3,50  

0,00  

Yer işgaliye (m2)

16953/2

2,63  

0,00  

İnşaat Bilgi Levhası

Meclis K.

230,00  

0,18  

Yol Kotu Tutanağı

Meclis K.

110,00

0,00

İnşaat İstikamet Röleve Krokisi

Meclis K.

110,00

0,00

İmar Durumu

Meclis K.

230,00

0,00

NOT: Yapı Ruhsatı müracaatı için istenmiş olan bilgi ve belgelerin tamamlanmasının ardından gerekli kontroller yapılıp 1 hafta içerisinde yapı ruhsatı düzenlenir.