Yaşam

Halıcılık

Demirci’de halıcılık yüzyıllardan beri uğraşılan bir geçim kaynağıdır. Orta Asya’dan Türkler tarafından Anadolu’ya getirilen halıcılık, Selçuklular tarafından daha da mükemmelleştirilerek Anadolu’nun her tarafına iletilmiş, bu arada Demirci’de halıcılık her geçen gün gelişerek büyümüştür. Toprakları sulu ziraata uygulatılmaması sebebiyle ekilir ve biçilir arazi azlığından dolayı, halı sanatı Demirci’de bir meslek haline gelmiştir. Demirci’de geçmiş yıllardan bugüne her hanede mutlaka halı tezgâhı bulunmaktadır. Yaratıcı Demirci insani her geçen gün yeni renk ve modelde, istenilen kalite efsafında halı imalatı yapmaktadır. Gelişen ve büyüyen Demirci’de zamanla el halıcılığı ihracata yönelik halının merkezi konumuna gelmiştir. Piyasa şartlarının hangi kalite ve modeldeki talebine, çok kısa sürede uyum sağlayarak üretimi gerçekleştirmektedir. Demirci halısının ekonomik değerini kaybetmesiyle zaman içinde Kula, Kars, Yağcibedir, Azeri antik, Yörük ve Uşak halısının imalatına dönülmüştür.

İlçede köyleri ile beraber, yaklaşık 25.000 tezgâhlık bir kapasite mevcuttur fakat şu anda bu kapasitenin % 50’si oranında kullanıldığı söylenebilir. İlçe merkezinde 1990’li yılarda makine halıcılığı öne çıkmış; Ahi Evren Sanayi Sitesinde makine halısı imalatı yoğunlaşmıştır. 1990’li yıllarda Demirci’de yapısal değişime uğrayan halıcılık, makine halıcılığı ile Demirci’yi tekrar halı piyasasında söz sahibi konumuna getirmiştir. Makine halısı; duvardan duvara ve cami halıcılığı, Türkiye’de ve yurt dışındaki pazarın büyük bir kısmi ele geçirilmiştir. Türkiye’deki cami halı pazarının % 70’i Demirci’deki fabrikalara aittir. Cami halısını almak isteyenlerin mutlaka ilçemizi ziyaret ettikleri gözlemlenmiştir. Şu günlerde makine halıcılığında yeni halı tipi üretime başlamıştır. El halısı görünümündeki yıkanmış ve eskitilmiş halılar ile yeni bir Pazar oluşturulmaktadır. Halılardaki kullanılan yapak malzeme boyaların kalitesi, bu tip halılarda aranılan en büyük faktörlerin başında yer almaktadır.


Hayvancılık

Demirci’nin mevcut arazisinin dağlık ve kıraç olması, çayır ve mera alanlarının çok düşük kalması sebebiyle dam hayvancılığı gelişmiştir. 16.000’e yakin büyükbaş hayvanin yanında, 76.000’in üzerinde küçükbaş hayvan mevcuttur. Süt hayvancılığı yaygınlaşmış olup, kaliteli irk sebebiyle yüksek süt verimi alınmaktadır. Üretilen sütler çeşitli firmalarca toplanarak mandıralarda değerlendirilmektedir.

Orköy tarafından Mahmutlar Beldesinde ve İlçe merkezindeki mandıraların kapasiteleri bu sütleri islemeye yeterli gelmemektedir. İlçede son yıllarda “zağnen tipi keçi” ile hayvancılık yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu ırkin, ormana zarar vermeyişi, hızlı üremesi ve yüksek süt verimi sebebi ile üreticilerin yeni tercihidir. İlçede proje kapsamında yürütülen bu çalışmadan istenilen verim alınabilmiştir.


Tarım

Demirci’de tarım arazisinin payı toplam arazi içinde % 30’lar civarındadır. İlçenin orman ve çalılık arazisi % 50 mertebesindedir. Sulu tarıma uygun arazi miktarının % 5’leri bulmaması sebebi ile Demirci’de tarımsal faaliyetler susuz tarıma ya da minimum su ile yapılabilen zirai ürünlere kaymıştır. Bunların basında hububat, tütün, kiraz, zeytin, antepfıstığı, bağcılık ve elmacılık sayılabilir. Hububat ürünleri yetiştiricileri genelde kendi ihtiyaçları oranında olup, ekonomik olarak kirazcılık ve zeytincilik ön plana geçmiştir. 500.000 ağaçtan oluşan kiraz potansiyeli ile Demirci bir merkez konumundadır, İlçede üretilen NAPOLYON cinsi kiraz, alçak kesimlerde kiraz bittikten sonra çıktığı için yani son turfanda olduğu için üreticilerin yüzünü güldürmektedir. Ekonomik değerinin görülmesiyle yoğun bir şekilde kiraz dikimi yapılmaktadır. Her yıl 100.000 fidan dikildiği gözlemlenmiştir.

Yaklaşık 3 yıl sonra bu kiraz pazarının daha fazla büyüyeceği net bir şekilde görülmektedir. İlçedeki organik tarımdan dolayı Avrupa Birliğince kirazdaki atık madde oranı bulunmadığından, ihracatçının tercih sebebidir. İlçemizde Endüstriyel bitkilerden biride zeytindir. Ürün veren 100.000 ağacın yanında her yıl 50.000 zeytin fidanı dikilmektedir. Demirci’nin Kılavuzlar, Borlu yörelerinde bu ziraat öne çıkmaktadır. Çevre ilçelerde gerek yemeklik üzere gerekse yağının çıkartılması amacıyla zeytin toplanmaktadır. Antep fıstığı mellengeç ağaçlarının asılanması ile üretimi yapılmakta olup yaklaşık 300.000 ağaçtan üretim gerçekleştirilmektedir. Elma, armut, ceviz, kestane, erik, ayva ve kayısı ancak İlçe ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. İlçedeki bütünleşmiş tarımcılığın gelişmesinin önündeki en büyük sebeplerden biride arazilerin miras yolu ile parçalanarak küçülmesinden dolayı gelişmemesidir, rakımı yayla karakteri göstermesi nedeniyle yayla şartlarına uygun özel projeleri uygulamaya konulmuştur. Daha önceki yıllarda halkın umudu haline gelen tütün; kotalar sebebiyle her geçen gün üretim miktarı azalmıştır.

Demirci’nin merkez dâhil tüm köylerinde üretilen 60.000 balya tütün su anda çok azalmıştır. Coğrafi yapısının dağlık kıraç olması yönünden kaliteli olan tütünü dağ köylerinde hala üretilmektedir.


Madencilik

Yeraltı zenginlikleri bakımından oldukça zengin varlığa sahip Demirci’de ekonomik olarak seramik sanayinin hammaddesi olan feldspat üretimi devam etmektedir. İlçenin Mahmutlar, Söğütçük, Bayramşah köylerindeki üretim ekonomik olarak değerlendirilmektedir. Durhasan Beldesinde bulunan perlit yatakları işletilememektedir. İlçe merkezine 2 km mesafede bulunan Akdere köyünde açık ocaktan çıkartılan Akdere taşı dekoratif amaçlı değerlendirilmektedir. Gerek taşın yüksek ısıya dayanması gerekse taşın hava alması sabiyle yazlıklarda kaplama malzemesi olarak değerlendirilmektedir.