Belediye Hakkında

Belediye Başkanlığı Hakkında Genel Bilgiler

Belediye Başkanı 5 yıl süre ile seçimle başkanlığa gelir. Süresi biten Belediye Başkanı tekrar seçilebilir.

Belediye Başkanı hastalık, izin geçici görev gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrı kaldığı süreler için Belediye Meclis Üyelerinden birini başkan vekili olarak atar. Her defasında aynı veya başka meclis üyesini başkan vekili olarak atayabilir. Belediye Başkanlığının herhangi bir nedenle boşaldığı veya başkanın görevden uzaklaştırıldığı hallerde Vali 10 gün içinde Belediye Meclisinin toplanmasını sağlar. Bu toplantıda Meclis Üyeleri kendi aralarından birini, Belediye Başkanlığının boşalması halinde Belediye Başkanı, Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması halinde Başkan vekili olarak seçer. Yeni seçilen Başkan yerine seçildiği Başkanın kalan süresi kadar Başkanlık yapar.Seçilen Başkan Vekili ise yeni başkan seçilinceye kadar veya görevden alınan Başkan görevine dönünceye kadar Başkan Vekilliği yapar.


Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

 1. Belediye Teşkilatının en üst amiri olarak Belediye Teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 2. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak, yönetmek Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 4. Meclise ve Encümene başkanlık etmek,
 5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
 6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
 7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
 8. Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,
 9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,
 10. Belediye personelini atamak,
 11. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek,
 12. Şartsız bağışları kabul etmek,
 13. Belde halkının huzur,esenlik,sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,             
 14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak,
 15. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak,                              
 16. Kanunlarla Belediyeye verilen ve Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Dünden Bugüne Belediye Başkanları

 • MEHMET ESAT EFENDİ 1878
 • MEHMET NURİ EFENDİ 1897-1880
 • İBRAHİM EFENDİ 1881
 • İBRAHİM MAZLUM EFENDİ 1882
 • RÜŞTÜ EFENDİ 1883-1885
 • ŞEYH MEHMET EFENDİ 1886
 • ŞEYH MEHMET NURİ EFENDİ 1887
 • NAZMİ BEY 1900-1901
 • HACI AHMET AĞA
 • İZMİRLİOĞLU ŞEYH HACI NURİ EFENDİ
 • HACI GANİ EFENDİ
 • HACI HAFIZ
 • ETHEM FEHMİ EFENDİ 1915-1922
 • HAFIZ AHMET EFENDİ 1922-1924
 • BEKTAŞ BEK
 • MUSTAFA EFENDİ
 • MEHMET ÜNLÜ 1924-1929
 • ŞÜKRÜ EREN 1930-
 • MEHMET ÜNLÜ 1931-1950
 • NURULLAH DOĞRUEL 1950-1960
 • MEHMET ÖRNEK 1963-1968
 • MEMDUH ÇAKMAKOĞLU 1968-1973
 • MUSTAFA ORHUN 1973-1977
 • İBRAHİM DÖNMEZ 1977-1980
 • MEHMET BABAYİGİT 1984-1999
 • MİTHAT ERŞAHİN 1999-2009
 • İHSAN TEMEL 2009- 2014
 • SELAMİ SELÇUK 2014 - 2024
 • ERKAN KARA  2024 -